понедељак, 25. септембар 2017.

Od davidove zvezde do gvozdenog krsta... ili jedno nedeljno popodne u Beogradu.

Od davidove zvezde do gvozdenog krsta... ili jedno nedeljno popodne u Beogradu.

Krenem sa koleginicom po Dorćolu, spremamo kombinovanu turu o uličnoj umetnosti i jevrejskoj istoriji i nasleđu. Prvo sam pomislio da o jevrejima u Beogradu ne znam puno, ali sam se brzo razuverio (ili podsetio) - poznate zgrade, spomenici, aktivistički projekti, muzika, ljudi. Puno priča. Nažalost, većinom u prošlom vremenu. Prisećam se priče o pradedi i anonimnoj jevrejskom porodici u podrumu.

Po završetku te probne ture, krećem kući. U 31 vidim neo naci par, ona sa šalom FK Rad, a on sa iron cross tetovažom na vratu, verovatno oboje navijači. Onda na Slaviji vidim još jednog neo nacistu, bez simbola ali prepoznatljivog istreniranom oku. Hejterskim pogledom zuri u familiju tamnoputih ljudi, stranaca, koji isto čekaju bus, oni ga ne primećuju. Deca se igraju. Posmatram posmatrača koju u ruci gnječi upaljač dok mu ne pobele zglobovi. Par paničnih scenarija mi se razvija po glavi. Srećom, stiže bus, oni odlaze, on ostaje. Saginje se kao da vezuje patike, uzima bačenu cigaretu koja je bila na istom mestu gde su oni stajali, i puši. Stiže 47 i odlazim.

Šaljem koleginici sms o ovome i ona kaže "Pitam se da li ti ljudi ikad čitaju istoriju ili gledaju filmove o WWII???". Kapiram da da, ali sa selektivnim pamćenjem. A svi ovi koje sam video su baš klinci.

Pričam kevi o tome i ona ne veruje, kaže da ne zna za te grupacije. U fazonu, to nije Beograd koji znam. Ekipa sa kojom sam izlazio tokom faksa je znala da razlikuje neonaciste po tetovažama, simbolima, muzici i bojama pertli na martinkama. Jaz generacija?

Eto malo materijala za razmišljanje i kontre onim samo-obmanjujućim i naivnim izjavama kako su Srbi ovakvi ili onakvi ("nikada nije bilo antisemitizma", "nismo rasisti", i sl). Imamo slučajeva koji "nas" pokazuju u oba svetla. Ako već generalizujemo, hajde da budemo iskreni - nismo baš ni nevini. Šifra: Milan Nedić, Staro sajmište, današnje "patriotske" neo naci organizacije, kontinuiran odnos prema Romima... Treba nam više "Pravednika među narodima" i malo boljeg pamćenja.

A o neo naci navijačima rada (Ultra Force) pročitajte nešto više ovde: http://mondo.rs/a984270/Sport/Fudbal/Ko-su-United-Force-Kad-utihnu-majmunski-krici-ostaju-NACI-simboli.html

P.S. Jako sam srećan zbog ovoga, imena par meni bliskih ljudi su bili na njihovim javnim listama "nepodobnih" (uključujući i moj nekadašnji DJ tim jer smo puštali na jednom LGBT događaju): https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/29/stormfront-neo-nazi-hate-site-murder-internet-pulled-offline-web-com-civil-rights-action

субота, 09. април 2016.

Šime ide za Amerike (MEX): ahorita & mercados

Planiram da vam svakim narednim blogom objasnim po koju reč ili izraz koji je ili meni upao u oči (tj. uši), ili je deo lokalnog slenga (chilango), a koji ima neku priču iza sebe ili anegdotu. Hvala Rosario na pomoći da se ne osećam kao krava u svemiru ;)

So, the plan is to share a word or expression with each new blog, smth that is part of the local slang (chilango) or I just find it interesting and with an interesting story or anecdote to share. Thanks Rosario for helping me understand what people really want to say ;)


"Poštuj moj ulaz i ja (ću da) poštujem tvoja kola" / "Respect my entrance and I (will) respect your car"


Sad... kad ste u Meksiko sitiju, treba dobrano da se čuvate nekih stvari. Ne mislim niti na narko nasilje, niti bilo kakvu politiku. Ovo je nešto što prodire kroz sve pore društva. Kroz sve klase. I možete sa tim da se susrećete na dnevnoj bazi. Ne bih baš rekao "kulturološka priprema", jer nije jedinstveno za Meksiko, niti mi je namera da podržavam neke stereotipe vezane za Latinsku Ameriku uopšte. Na neki način, shvatite ovo kao reč upozorenja. Da sačuvate živce.

To je reč "ahorita".

Right... when you're in Mexico City, you should take care. I'm not thinking of narco violence, nor any politics. What I have in mind is widespread. In the whole society, through all classes. You could notice it on a daily basis. I wouldn't call it "cultural difference", because it's not unique for Mexico, nor planning to re-emphasize stereotypes of Latin America. In a way, take it as a warning. To keep your nerves.

It's "ahorita".

Ahora (čita se bez h), znači "sada". Srpski ekvivalent rečce je "evo, odmah", "samo trenutak", "za čas", isl.

Ahora means "now". The equivalent of the diminutive in English would probably be "right now", "in a second", "just a moment".

Ahorita označava vremenski period sa jasnim početkom i nejasnim završetkom - ukoliko završetka uopšte i bude bilo. U tom užasno ontološki nekompatibilnom promenjivom prostoru, između sadašnjosti i budućnosti, narednih 2 ili 20 minuta, 2 sata, 2 dana, 2 nedelje, pa na dalje, se nalazi između vas i vašeg posla, obećanja, želje, dogovora.

Ahorita relates to a time period with a clear beginning and an unclear ending - that is, if there is an ending at all. In that terribly, ontologically incompatible ambiguous space, between present and future, next 2 or 20 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks (or more) is diving you from your work, promise, desire, agreement.

Podrazumeva se da ahorita zaista može da znači "sačekajte malo" dok prodavac razmeni kusur ili kolega pita nešto koleginicu u drugoj kancelariji. Ovaj neposredni čin se najčešće označava gestom koji izgleda kao da kažiprstom i palcem držite nevidljivi kliker, dok su vam ostali prsti skupljeni. Međutim, ako čujete reč "ahorita", otvara se potencijalni ambis pred vama.

Of course, ahorita could really mean "in a sec", while a vendor is getting your change or a receptionist is asking her colleague for an advice. This direct act can be accompanied with a gesture that looks like you're holding an invisible marble with your index finger and thumb, while having the other fingers bended. BUT - if you hear anywhere "ahorita", there's a potential abyss in front of you.

Iz mog iskustva, ahorita je kupovina vremena. Da se proceni koliko vremena treba za nešto da se uradi. Međutim, to takođe znači "sačekaj". Kad će? Evo, odmah. Svi mi koji smo traćili život u redovima, predavajući dokumentaciju i pokušavajući da umilostivimo bilo koja božanstva pred strašnim usudom šaltera, znamo šta da očekujemo. Međutim #2, sačekalo me je malo iznenađenje.

From my experience, ahorita = buying time. To make an estimate in a given situation. Although, that could also be "wait". When? Right away. All of us who spend too much of our lives in queus, submitting documentation and trying to please any gods in order to pass the terrifying destiny at a window / information desk - we know what to expect. Altough #2, I had a little surprise.

Svakodnevno, mnogi ljudi u Meksiko sitiju su jako fini. I fini su kada kažu ahorita. Nisu u fazonu - ko te jebe. Ahorita. Ili ako počne sa ahorita i završi se kasnije sa "biće u utorak", "javite se 2 nedelje", ili kako god. Budite spremni, tu je kvaka.

On a daily basis, many Mexicans are very polite. And they are also polite saying ahorita. These people won't say - I don't care. Ahorita. Maybe it starts with ahorita and end with "until Tuesday", "call in two weeks", or whatever.  Be prepared, that's the catch.

Kaže mi unutrašnji glasić da ne preterujem. Neću da uopštavam, nisu svi takvi, ali ćete se sa ovim sigurno susresti. I upozoriće vas na to. Više puta.

An internal voice tells me not to exaggerate. I won't generalize it, not everybody's like this, of course, but you will encounter this sooner or later. And you'd be warned, many times.

Ahorita + izrečen vremenski razmak često nisu sigurno obećanje. Ponekad to znači "ja se trudim, nisam siguran da li će toga biti, ali ne mogu da vam kažem ne čak iako je NE izvesno". Reći izričito "ne" izgleda da je nepristojno. To takođe znači da možete da živite u iluziji i očekivanjima (i to isključivo sopstvenim).

Ahorta + a time frame do not mean a promise that it would be like someone said. Sometimes, it means "I'm giving my best, not sure will it happen, but I cannot tell you no even if it's NO". Saying "no" directly and clearly seems to be considered impolite. That also indicated that you mustn't live in illusions and expectations (your own).

...

Pijace i prodavnice (mercados, a ako je pijaca na otvorenom, zovu se tianguis).

Markets and shops (called mercados, and if it's an outside market, it's tianguis).

"Jeftinije od mama luće" (mamá lucha - odmila za Lucha Libre, "slobodna borba", meksičko kostimirano rvanje). Inače, 20 pesosa je malo više od jednog dolara, ili oko 140 dinara, a ove bananice su slatke. / "Cheaper than Mama Lucha" (mamá lucha - Lucha Libre, free fight, popular sport). Btw, 20 pesos is about a $ and these smal bananas are sweet.

U prvom planu mango koji kaže "Ne muči se više!" /
Mango saying "Do not suffer any longer!"
Tianguis Polanquito.

Nedeljni "ulov". Novine: koren yuc(c)a (kuvan ima ukus između krompira i kestena), platani (plátanos, plaintains - banane koje se prže), mango, avokado (aguacates), queso oaxaqueño (sir iz Oahake). / One of my weekly "catches". Novelties (for me): yucca root (when you boil it, it has a taste between potatoes and chestnut), plaintains (plátanos, balanas that you need to cook), mango, avocado (aguacates), queso oaxaqueño (Oaxaca cheese).

Central de abasto, Día de los muertos.

Ex-banane. "Please, keep calm, you can look at me, but no't touch. Thanks". Some velvet morning when I'm straight...

"Pažnja: ne prodajemo (samo) 100 grama. Gospođo, čuvajte ruke svoje dece, da se ne igraju sa mojom robom, jer će biti nadoknađena". Upotreba "se la", povratni deo glagola i zamenicu, tj. "će se", "će biti". Izbegavanje imenovanja ko čini radnju. Izgubio sam novčanik vs novčanik se izgubio. / "Attention: we do not sell (just) 100gr. Lady, ming the hands of your children, no playing with my merchandise, it will be payed". Using "se la" (se - reflexive part of a verb, and la referring to the merchandise), avoiding to point at the action's agent. Like saying, I've lost my wallet vs My wallet got lost.

Piñatas!

Jamaica, Día de los muertos.

Piñatas #2. Popularna kultura plus aktuelni filmovi. Još uvek nisam uživo video Donald Tramp pinjate. / Pop culture + actual movies. I still haven't seen a Donald Trump piñata.

Feria de las culturas amigas, glavni trg Zócalo, štand Alžira. Srpski štand je imao pivo od meda (?!), čisto da zbuni buduće turiste koji bi ga zdravorazumski dočekivali u Srbiji (izgleda da ga neko od "zemljaka" pravi). / Feria de las cultural amigas, Zócalo main square, Algiers stand. The Serbian stand had honey beer, smth that I have no idea it existied in Serbia. Another friend reacted the same "?!".

Jamaica, Semana Santa - Svete nedelje, Uskrs / Easter holidays.


Café Tacvba: Olita del Altamar